ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบ ม.1 รวม 7 โปรแกรม ประกาศผลสอ Read More …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใ Read More …

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่สอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชา คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน เต็ม

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นางธนวรรณ อาร Read More …

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นางธนวรรณ อาร Read More …