ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จัดซื้อหนังสือเรียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 19) 08 มิ.ย. 66
ประกาศราคารหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จัดซื้อหนังสือเรียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 19) 08 มิ.ย. 66
ขอบเขตงานและราคากลางการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน(จัดซื้อหนังสือเรียน)จำนวน 175 รายการ (อ่าน 37) 01 มิ.ย. 66
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 75) 16 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผ่านการประมูลการเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 84) 09 พ.ค. 66
หนังสือรับรองเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 194) 19 เม.ย. 66
ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 187) 19 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 150) 19 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เรื่อง การเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 146) 10 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ นักเรียนย้ายเข้า ระดับชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ เวลา 08.30 - 08.50 น. (อ่าน 425) 17 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 292) 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม) ประเภทห้องเรียน IEP และห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2566 (อ่าน 358) 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 318) 09 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 423) 09 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 315) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 267) 25 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน IEP และห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 263) 22 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 260) 21 ก.พ. 66
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 842) 29 มิ.ย. 65
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ตเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อ่าน 978) 17 มิ.ย. 65
ประกาศการเปิดทดสอบร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1006) 05 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 1016) 01 มิ.ย. 65
ประกาศ การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 1124) 30 พ.ค. 65
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 956) 13 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องทั่วไป ปีการศึกษา2565 (อ่าน 1228) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องโครงการพิเศษปีการศึกษา2565 (อ่าน 1075) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องโครงการพิเศษ(เพิ่มเติมรอบ1)ปีการศึกษา2565 (อ่าน 855) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 811) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องโครงการลักษณะพิเศษ (อ่าน 806) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 892) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องโครงการลักษณะพิเศษ(รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 821) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประห้องเรียนทั่วไป(รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 793) 28 มี.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค.65 ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 3939) 04 ม.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค.65 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 3881) 04 ม.ค. 65
รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3964) 30 ธ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 3391) 30 ธ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3393) 30 ธ.ค. 64
การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4030) 07 ธ.ค. 64
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4536) 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนคัดเลือกกลุ่มบุคคลและองค์กร เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4091) 05 ต.ค. 64
ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 3946) 06 ก.ย. 64
แบบเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3964) 06 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2564 เข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 4121) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 4219) 04 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนครั้งที่ 2 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 5257) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 4286) 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กระกวดราคาซื้อ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (จัดซื้อหนังสือเรียน) (อ่าน 3361) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างรายได้สถานศึกษา (ตำแหน่งครู) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 4104) 05 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อหนังสือ (อ่าน 3390) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายนักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างปีประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4188) 28 เม.ย. 64