บทเรียนออนไลน์

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย ติณภัทร แซ่ตัน

เรื่อง ผู้จัดทำ ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
สัตว์หรรษา นางนันท์นภัส  อภิจัตวาภรณ์ ครู คศ.1  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โลกของหุ่นยนต์  นางนันท์นภัส  อภิจัตวาภรณ์  ครู คศ.1  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สึนามิ  นางนันท์นภัส  อภิจัตวาภรณ์ ครู คศ.1  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ผักอนามัย ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ธนาคารขยะ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ปุ๋ยหมักใบไทร ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT คลิกเพื่อดาวน์โหลด
น้ำสกัดชีวภาพ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT คลิกเพื่อดาวน์โหลด
รีไซเคิล ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โภชนาการเพื่อสุขภาพ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT  คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
น้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่อคุณภาพชีวิต ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบ ICT คลิกเพื่อดาวน์โหลด
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมแบบทดสอบ (Information Technology) นางนันท์นภัส  อภิจัตวาภรณ์  ครู คศ.1  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สายชั้นอนุบาล 1-2 , ป.1 , ป.2 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 สายชั้น ป.3-4 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 สายชั้น ป.5-6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 สายชั้น ม.1-3 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
Tab content 2
Wednesday the 3rd. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
75 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1966 โทรสาร 0-7621-4555 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
copyright ® 2011 mpm.ac.th All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.