ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 เม.ย. 64 ถึง 18 พ.ค. 64 ปฏิทินรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต / แต่งกายชุดนักเรียน