ข้อมูลพื้นฐาน

กลับสู่หน้าแรก

ข้อมูลโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

• ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ที่ตั้งของโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชมรมผู้ปกครองนักเรียน

ข้อมูลสารสนเทศ